2-) Esmâül Hüsna Okuma Cetveli Saatleri ve Günleri

PAZAR GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR :  GÜNEŞ GÜNÜ

Ya Allah (c.c) 66. Güneş – Pazar.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar.
Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.

Ya Rahim–258. Güneş – Pazar.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.

Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için.

Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar:

İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.

Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar:
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.

Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar.
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.
Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar.
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için.
Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar:
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için

Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar.
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için

Ya Hakem–68. Güneş–Pazar:
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için

Ya Adl–104. Güneş – Pazar:
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için

Ya Habîr – 812. Güneş – Pazar:
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için

Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar:
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.
Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.
Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.

Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için

Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.
Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir…

Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için.

Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.

Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için

Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için

Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için

Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için

Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


PAZARTESİ GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR : AY GÜNÜ 

Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi:
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak için.

Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için


SALI GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR : MERİH GÜNÜ 

Ya Aziz – 94. Merih–Salı:
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.
Ya Cebbar – 206. Merih – Salı:
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Kahhâr – 306. Merih – Salı:
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

Ya Müzill – 770. Merih – Salı:
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için

Ya Kaviyy–117. Merih – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Veliyy – 46. Merih – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için

Ya Mümît – 490. Merih – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…

Ya Vâhid – 19. Merih – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Müntekim – 630. Merih – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için

Ya Dârr – 1001. Merih – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için


ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR  : UTARİT GÜNÜ 

Ya Melik–90. Utarit – Çarşamba.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için…

Ya Fettâh – 489. Utarit–Çarşamba.
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için

Ya Azîm–1020. Utarit–Çarşamba
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.

Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Utarit-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi” derecelerin artması için


PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR :  MÜŞTERİ GÜNÜ 

Ya Kuddüs–170. Müşteri – Perşembe.
Maddi” ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için

Ya Müheymin – 145. Müşteri – Perşembe.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.
Ya Mütekebbir – 662. Müşteri– Perşembe:
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

Ya Alîm – 150. Müşteri–Perşembe.
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.

Ya Kâbıd – 903. Müşteri – Perşembe.
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Semi’ – 180. Müşteri – Perşembe:
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Kebîr – 232. Müşteri – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Mücib – 55. Müşteri-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Şehîd – 319. Müşteri-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hamîd – 68. Müşteri – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Mübdi’ –56. Müşteri–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Kayyûm–156. Müşteri – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Samed–134. Müşteri – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Tevvâb – 409. Müşteri – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için

Ya Muksit – 209. Müşteri-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.
Ya Câmi’ – 114. Müşteri-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için

Ya Bedi’ – 86. Müşteri – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için


CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR : ZÜHRE GÜNÜ 

Ya Gaffar – 1281. Zühre-Cuma:
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.

Ya Vehhâb – 14. Zühre – Cuma.
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için.

Ya Rezzak – 308. Zühre – Cuma.
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Bâsıt – 72. Zühre – Cuma. Sabah ve İkindi
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129. Zühre – Cuma:
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Hakîm – 78. Zühre-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.

Ya Mecîd – 57. Zühre-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.
Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Hakk – 108. Zühre-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için
Ya Vekil – 66. Zühre – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Metîn – 500. Zühre – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148. Zühre – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Hasîb – 80. Zühre-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Kerim – 270. Zühre-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için

Ya Rakîb–312. Zühre-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Muhyî – 68. Zühre – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201. Zühre – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.
Ya Nûr – 256. Zühre – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14. Zühre – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48. Zühre – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13. Merih – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801. Zühre – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202. Zühre – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100. Zühre – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Vâris – 707. Zühre – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.


CUMARTESİ GÜNÜ ÇEKİLECEK ESMALAR : ZÜHAL GÜNÜ 
Ya Halim – 88. Zühal – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Hafîz – 998. Zuhal-Cumartesi

Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Muiyd – 124. Zühal – Cumartesi

Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muktedir – 744. Zühal – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184. Zühal – Cumartesi
Daima yükselmek için…

Ya Muahhir – 846. Zuhal – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Zâhir – 1106. Zühal – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Müteâli – 551. Zühal – Cumartesi

İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için

Ya Raûf – 286. Zühal – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.

Reklamlar

7 Comments

  • Hayır zikirleri her gün yapabilirsiniz.. Orada anlatılmak istenen şey.. her esmanın bir saati olduğu gibi bu saatlerinde isimlerinin verildiği günler vardır.. örneğin Ya Rezzak c.c. esması nın saati venüs tür.. aynı zamanda cuma günü venüs saatinin etkisinde olan gündür.. buradan şunu anlıyoruz.. Ya Rezzak c.c. esması venüs saatlerinde okunur.. Ancak en güçlü ve etkili olduğu zaman cuma günü içerisindeki venüs saatleridir.. cuma günü içerisinde ise en güçlü olduğu saat genelde sabah saatindeki venüs vaktidir..

   Diğer günler içerisindeki venüs saatlerinde de okunabilir hatta okunmalıdırda.. Hergün okuduğunuz esmalar için değil. misal bir kere okuyacaksanız o esmayı.. yada haftada 1 gün okuyacaksanız.. kendi gününde ve saatinde okumanız tavsiye edilir.. etkisi daha güçlü diye..

   Beğen

 1. Iyi günler her esmayı kendi gününde herhangi bir saatte çekebilirmiyiz yoksa yine kendi saatindemi çekmeliyiz.mesela: ya musavvir’in günü Pazartesi gün boyunca çekebilirmiyiz yoksa yine pazartesi ay saatindemi çekelim.teşekkür ederim

  Beğen

  • her esmayı kendi saatinde çekiniz.. Örnek verdiğiniz esmayı herhangi bir günün içerisindeki ay saatlerinde okuyabildiğiniz gibi.. Kendi günü olan p.tesi günü de ay saatlerinde okuyunuz.. Kendi günündeki yani p.tesi günü içerisindeki ay saatleri sadece diğer günlerden daha etkili olduğu saatlerdir .. P.tesi günü içerisindeki en etkili ay saati ise sabah vaktinde olan ay saatidir..

   Beğen

  • arapça yazılışı budur.. El- Bâsit الباسط = telafuzunda kullanılan harfler Be Sin Tı – ( Türkçe harfleri ile yazılırken sin kullanıldığı için Bâ(Sİ)t olarak yazılır. okurken.. sin harfinin yanındaki tı harfi ile birleştirildiğinde SİT değil SID şeklinde okunur.. sondaki TI harfinin okunuşu bizdeki gibi T değil daha çok T ile D arasında bir ses ile dile getirilir. ÖZETLE YA BÂSID diye telafüz etmeniz daha doğru olur.. ( sondaki d harfini çok bastıra bastıra keskin bir D ile bitirmeyin.. Te ile D arasında bir sesle bitireceksiniz..

   Beğen

Yorumlar kapalı.