24-) Besmele-i Şerifenin Havass-ı ( Kenz-ül Havas Kitabından )

1 – Hayrı getirmek şerri gidermek murad ve maksadının husulü niyyeti ile yedi gün bilhassa yedi gece , gece yarısından sonra tam bir itikad ile yedi yüz seksen altı defa 786 . ” Bismillahhirrahmanirrahıym ” okuyan kimsenin biiznillahi teala kaffe-i maksad ve meramı hasıl olur. .

2- Güneş doğarken güneşe karşı oturup üçyüz defa besmel-i şerifeyi ve o kadar da salat ve salamı okuyan kimseye Cenab-ı Hak Hz. hiç ümid etmediği yerden rızık gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur. Okuduğu Besmele nin ve salat ü selamın bereketiyle her teşebbüs ettiği şeyde muvaffak olarak servet ü saman kesbeder kazanır.

3- Bir kağıt üzerine otuz beş defa Besmele-i şerife yazılıp bir haneye konursa oraya cin ve şeytan girmez, o hanede bereket artar.

Reklamlar