40-) Duaların Kabulü İçin ( Selâmün kavlen min rabbirrahıym ) Denenmiş.. ( Kenz-ul Havass Kitabından )

Selâmün kavlen min rabbirrahıym  ayeti kerimesini mükemmel bir taharet ve tam bir itikad ile sabaha karşı kıbleye doğru oturarak bin dört yüz yetmiş dokuz 1479  defa okuyan ve sonra Allahtan muradını dua ve istirham eden kimsenin duası kabül olup isteği ne ise olur. Bu defalarca tecrübe edilmiş ve muvaffakıyet hasıl olmuştur.  ( Kenz-ul Havass Kitabından )

Reklamlar