25 -) “Esselâm” İsmi şerifi ( Kenz-ül Havas Kitabından ) Koruma ve bol bereketli rızık için.

Esselâm ismi şerifinin şu aşağıdaki duasını okuyarak pazartesi gecesi seher vaktinde Rabbisine münacatta bulunan kulun Cenabı Vacibül Vücut Hazretleri kadrini ali ve yüce kılar, rızkını bol ve bereketli eder ve her türlü fenalıklardan her türlü kötülüklerden muhafaza buyurur.

Dua-i şerif şudur :

Allahümme sellimeni minel havatırin nefsaniyeti ve ahya kalbi binuri ma refetikel kudssiyyeti ve sellimeni minel küduratiz sulmaniyeti verruünatin nefsaniyeti ve cennebini külle mekrühin ve enilni külle rif atin vekşif ya kuddüsü ya selamü ya mü minü ya müheyminü ve melikeni nasıyetel melikil hadimi ba tayaiyle vekşif beyni ve beynehül hıcabe vakdı havaici bi hakkı ismikesselam.

Reklamlar