38-) SÛRE-İ VÂKI A nın Havassı

Bir meclisde kırk bir defa surei Vakıa yı okuyan ve Allahtan hacetini talep eden kimsenin haceti reva olur, istediği verilir. Ve bu husus rızk talebi ve maişet genişliği hususunda büyük te siri vardır.

Reklamlar