Değerli ve Keskin Bir Hacet Duası

SÜLEYMAN BİN MUKATİL HZ. Bu dua ile dua edin eğer kabul olmaz ise Allah bana lanet etsin .. Diyerek Bu duanın çok değerli ve keskin olduğunun altını çizmiştir.. 

Dua Hakkında Açıklamalar :

 • Hz. İsa a.s bu mübarek duayı okur ölüleri diriltirdi..
 • Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.. denmiştir.
 • Cenamı hakkın veli kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmuşlardır. ” Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenamı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermez ise ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin..

DUANIN OKUNUŞU :

Bismillahirrahmanirrahim. 

Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. 

Reklamlar

4 Comments

 1. Selamunalleykum rabim siZinde ne dileyiniz varsa versin benim atolye var kimseye muhtac olmamak oksuzlerime yadim etmek etrafima faydam olmasi amaciyla actim iki yil oldu is alamadim kurudu kirediyle actim onuda odeyemedim kredidenmi is yapamiyorum anlayamadim cok dular tesbihler okuyotuz cok dardayim muhtacim allah rizasi icin yardim edin

  Beğen

  • Ve AleynaAleyküm Selam Emine hanım.. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederim. Rabbim sizden razı olsun ve tez zamanda feraha selamete çıkarsın inşallah.. Öksüzlerin yüzü suyu hürmetine yarabbiii en sevdiğinin Alemleri onun sebebine yarattığın Resurullahın o güzel gören gözlerinin hürmetine yarabbi.. sen onun vesile edilip istenilen duaları geri çevirmessin yarabbim.. sen selamete çıkar bu kardeşimizi inşallah..

   Emine hanım aşağıda yazacağım tertipleri inanarak ve kesin olacak şeklinde düşünerek uygulayın .. Rabbimin izni ile inşallah işe yarayacaktır.

   Emine hanım.. önce işe şuradan başlayacağız.. özellikle bir kaç gün sürekli dilinizde istiğfar ve hamd olacak ok.. ( ESTAĞFURULLAH VE ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN.. ) Sabah gözünüzü açtınız elhamdülillahirabbil alemin.. hamd edeceksiniz yemeklerden önce sonra otururken kalkarken.. sahip olmadıklarınızı değil sahip olduğunuz zerre kadar ne varsa herşey için hamd ediceksiniz.. Bol bol istiğfar edeceksiniz.. bunların ikisi dualara başlamadan önce insanız hepimiz kalplerimiz kirleniyor kapanıyor .. dua nekadar temiz bir ağız ve kalp ile edilirse okadar keskinleşir ve çabuk kabul edilir.

   Bismillah dediniz güne başladınız. atölyenize erken gitmeye çalışın.. kapısını erkenden açın.. evden çıkmadan önce.. 21 ad. Ya vedud Ya Rahim esmalarını okuyun.. bu esmalar gün içerisinde sizin farkında olmadığınız bir çok faydası olacaktır..

   ————————–

   11 gün sabah kalktığınızda 111 defa “Euzu billahi mineşşeydanirracim. ” sonunda yani 111.yi okuduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim.. denilirse olmayacak işler açılır ve düğümler çözülür Allahın izniyle..

   —————-
   Dua etmek istediğiniz zaman aşağıdaki tertibi yapabilirsiniz..

   Hadid suresinin ilk 6 ayetini okuyorsunuz.. sonra Haşr suresinin son 4 ayetini okuyorsunu. ve aşağıda belirtilen esmaları okuyarak sonunda duanızı ediyorsunuz.. Allahın izni ile reddolunmaz..

   HADİD

   Bismillahirrahmanirrahim
   1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
   2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
   3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
   4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
   5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
   6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

   Haşr suresi
   21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
   22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
   23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
   24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

   Okuduktan sonra aşağıdaki gibi dua ediyorsunuz..

   Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi ( burada hacet söylenir)

   ———————
   OKUYANIN TİCARETİ ÇOK OLUR :

   Her gün okumaya gayret edelim..

   Bismillahirrahmanirrahim. Fekultustağfiru rabbekum innehu kane ğaffara yursilissemae aleykum midrara. Ve yumdidkum biemvaliv ve benine ve yec al lekum enhara.

   ——————–
   Kimin bir ihtiyacı veya bir dileği olup ona ulaşmaya bir sebep bulamazsa, 170 adet Ayetel kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi Ya Gani Ya Fettah Ya Rezzak esmalarını okursa dileğine ulaşır ve Allah Teala hazretleri okuyanı zengin yapar.. Arzu ettiği sebep kapıları açılır..

   ——————–

   Ya Zettavli, Ya Rezzak , Ya Fettah , Ya Vehhab, Ya Kerim, Ya Gani, Ya Kavi. bu esmaları peşpeşe birlikte okuyacaksınız… adet falan gözetmeyin siz okuyabildiğiniz kadar okuyun.. bu rızık için tılsım gibidir.. rızkınızı bolluk bereketi üzerinize çekecektir.. gerekli önemi vererek okuyun.. okuyabiliyorsanız jüpiter saatlerinde okumaya çalışın..

   ———–
   Hesapsız Rızık İçin – Günde 15 defa Okunursa Hak Teala O Kişiye Hesapsız Rızık Verir..

   Okunacak Dua :

   Bismillahirrahmanirrahim

   Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb..

   Yukarıdaki duanın saati ve zamanı yoktur. Bu tür rızk duaları Sabah işe başlamadan önce, işyeri sahipleri için dükkanını açarken veya açtıktan sonra işe başlamadan, illede gezegen saatlerine denk getirmek istersenizde jüpiter ve güneş saatleri münasiptir.

   ——————-
   Aşağıda yazmış olduğum duayı her gün 28 defa okuması gerekir..

   ” Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin. Fe ente recâül âlemine velev tağat.”

   Anlamı.“ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır.Çünkü insanlar azsa da sen onların umdusun.

   Bu uygulamaya devam eden kişiler kısa zamanda göreceklerdir ki Rabbim tarafından hesap edemediği yerlerden rızkı gönderilecektir. Bunu okuyan kişiyi Allah kimseye muhtaç etmez.. Bunu okuyan işyeri sahibi ise Allah onun alışverişini kolaylaştırır ve bereket ihsan eder..

   —————-

   İşlerinin acılması için Şu ayeti kerime 350 kere okunur.
   Ayet :
   Kul innel fadle bi yedillahi yü’tiyhi men yeşau vallahu zül fadlil aziym.

   buda çok etkilidir..

   ————–

   bu yukarıda yazdığım dualar .. sitenin içinde farklı konu başlıkları altında olan dualar.. size kolaylık olsun diye buraya kopyaladım.. bunları not alın lütfen… ve bunları gücünüz yeterse hergün okuyun.. gücünüz yetmezse sıraya koyun.. hergün birini yapın.. veya yapabildiğinizi yapın.. hepsi çok güçlü rızık v.s tertipleridir… mutlaka bir rahatlama ve bolluk yaşayacaksınız Allahın izniyle..

   Tüm bunların haricinde… bunu özellikle buraya yazıyorum.. her gün mutlaka en az bir defa vakia suresini okuyun.. mutlaka… okuyabiliyorsanız eğer her gün 3 vakia suresi 1 fetih suresini okuyun.. bu size tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel kapılar açar ..

   ———-

   Rabbim yardımcınız olsun.. ve dualarınızı kabul edip tez zamanda selamete çıkarsın inşallah..

   Beğen

Yorumlar kapalı.