Hesapsız Rızık İçin – Günde 15 defa Okunursa Hak Teala O Kişiye Hesapsız Rızık Verir..

Hesapsız Rızık İçin – Günde 15 defa Okunursa Hak Teala O Kişiye Hesapsız Rızık Verir.. 

Okunacak Dua :

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb..

Yukarıdaki duanın saati ve zamanı yoktur. Bu tür rızk duaları Sabah işe başlamadan önce, işyeri sahipleri için dükkanını açarken veya açtıktan sonra işe başlamadan, illede gezegen saatlerine denk getirmek istersenizde jüpiter ve güneş saatleri münasiptir.

Reklamlar