Üveysilik nedir ?
Önce genel anlamıyla Dini bir terim olan haliyle açıklayalim
Üveysilik cismanî olarak görüşmeleri mümkün olmayan kişilerin rüya veya hal yoluyla manen görüşmeleridir. 
Yani Evliyanın ve Hızır’(as) ın nuraniyetinden veya Peygamber varisi olan Mürşid-i kâmillerin ruhaniyetinden faydalanarak manen yetişenlerin gittiği yolun adına “Üveysi denir.” 
Bu yolun piri Veysel Karani Hazretleridir. Bu yola da Üveysilik yolu denir.Peygamber (S.A.V) Efendimizi gözleri ile görmediği halde müthiş bir aşkla bağlı olan Veysel Karani hazretleri bu  aşk ve bağlılığıyla ulvi makamlara ulaşmıştır. Öyle ki Efendimiz (SAV)’in “Üveysi karni ihsan ve iyilikte tabiinin hayırlısıdır” övgüsüne mahzar olmuştur.
Veysel Karani Hazretleri Peygamber Efendimizi görmeden, maddi değil, manevi feyzinden yararlanarak tekâmül etmiştir. 
Bu yolla pek çok Evliyaullah yetişmiştir.
Şimdi bizim yaşayıp gördüğümüz Açıklamasına bakalım :
Bu zamana kadar bizleri hep korkuyla yaşattılar.Biricik Rabbimizin sonsuz merhametini ve bizlere olan sevgisini söylemediler.Ama biz bu yolda Aşkı ve sevgiyi öğrendik.
Tarikat devri bu zamanda bitti devir Marifet devri oldu.1845 yılında Kuşadalı İbrahim halveti hazretlerinden beri gelen bütün evliyalar bunu bildirdi ve tarikat kurmadılar ve Marifeti müjdelediler.Ama buna rağmen etraf sahtekar tarikatlarla dolu.Ve bu zamanın tasavvuf yolu Üveysliktir.
Bu yol önce Muharrem hocamıza bildirildi ve Zamanın Veysel karanisi oldu Allaha manada yolculuk yapan ve manada dersler alarak Allaha ulaşan devrin ilk Üveysi oldu.Ve Ona bütün insanlığa yayma ve öğretme yetkisi verildi.Ve bizlere Canım hocamız bu yolu canla başla öğretti ve öğretmeyede devam ediyor.
Ahir zamanda yani bu zamanda tasavvufun üveyslikle devam edeceği hakkında Peygamberimiz (Sav) Ahir zamanda öyle bir kavim gelecektir ki sadece Salih rüyalarla amel edecektir (Müslim) buyurmuştur.Ve bizlere üveysliği müjdelemiştir.
Aynı şekilde Peygamberimiz (Sav)’in hırkasını Veyselkarani hazretlerine vermeside İlahi tecellinin ve manevi yolun kıyamete kadar ahirzamandan başlayarak Üveyslikle devam edeceği içindi.
Bu hadisin tecellisiyle ve bu yolun güzelliğiyle bizler Salih rüyalar görmeye başlarız ve manevi alemden salih rüyalarla dersler alırız.Ve rüyaları yorma ilmi verilen öğretmenler bizlere rüyaların anlamını söylerler.Ve rehberlik ederler.
Bu yolda bizler şeyhsiz değiliz.Manada Evliya öğretmenler bizlere öğretmenlik yapıyorlar.Mevlana hazretleri Yunus emre hazretleri gibi evliyalar bizlerin öğretmeni olurlar ve Manada Ruhumuza dersler verir.Zamanla tefekkür ettiğimizde ve zikri yaydığımızda bu dersler açığa çıkar.
Nefsimizi görürürüz Peygamberimiz (sav) Nefsini bilen Rabbini bilir buyurmuştur.
Yolumuzun doğruluğu nefsimizi görmemizle kanıtlanır.
Bu şekilde nefsimizin ne olduğu öğrenir onunla mücadele eder Rabbimizi bilme yolunda çok güzel ilerleriz.
Hastalıklarımız sıkıntılarımız alınır yada sabrı verilir hayatımız kolaylaştırılır sonsuz bir huzur içinde oluruz.Kuranı kerimde Rabbimiz Kalpler ancak Allahı zikretmekle mutmain olur buyurmuştur bu yolun doğruluğunun bir kanıtıda budur.
Sıddıklık mühürleri verilir.Ve sıddıklardan oluruz daha sonraysa kalp zikri gibi yüzlerce lutuflarla bu manevi yolda en güzel şekilde ilerleriz.