Dilekleri Çabuklaştırıcı Dualar

Artık buradan maalesef yeni konuları, açık günlerin tarihlerini, yorumlara ve sorulara cevapları buradan yazmayacağım.  yeni paylaşımları www.duakitabim.com adresinden ulaşabilirsiniz..

AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK YENİ SİTEYE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

TIKLAYIP YENİ SİTEYE GİRİŞ YAPINIZ.. WWW.DUAKİTABİM.COM

 

 

Belirtmek isterimki.. Dualar ve Ayetler ALLAHIN Katından insanlar için indirilmiş hediyeler ve yol göstericilerdir.. Bu dualar hiç bir web sitesinin, hiç bir blogun ve hiç bir dua kitabının kısaca kimsenin tekeli altında olmadığı gibi bu dualar ve yöntemleri bu güne taşıyan belli başlı havas alimlerinin kaynaklarında zaten herkesin ulaşabileceği gibi izah edilmiş ve bilgilerine sunulmuş vaziyettedir..  Buradaki amaç seçilmiş belli başlı dualara daha çabuk ulaşabilmenizdir.. Ve herhangi bir izin istemeden dileyen herkes bu güzel ve insanlığın faydalanabileceği duaları bu konu için uygun olan platformlarda paylaşabilir.. Yeterki deforme ve dejenere etmeden paylaşsın.. 🙂 Sevgilerimle..

Miftahul  Cennet Duası 

En güçlü ve en büyük dilek duasıdır.  Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed!  Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi. Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v.) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler. O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur.

Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı.” Bu duayı okuyan herkes nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder. Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur.

Miftahul Cennet duası

 • “Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
 • Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.

Dualarınızı Çabuklaştıran Dua : 

Bu Uygulama hacetiniz ve dualarınızın biran evvel olması için ateş gibidir denir. 

Not : Her gün aynı yerde ve zamanda aynı elbiselerle yapmalısınız. Dua esnasında giydiğiniz elbiseyi yıkamamanız gerekiyor bundan dolayıda bu elbiseyi sadece dua ederken kullanınız ki kirlenip üzerine necis herhangi birşey bulaşmasın.. Temizlik şartı bu uygulamada olduğu gibi bu tür  uygulamalarda önemli yer tutmaktadır.

Uygulanışı :

 • 11 defa Salavat-ı Şerif ( Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)
 • 1000 defa Allahü Samed.
 • 11 defa Yine Salavat-ı Şerif(Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)

Yukarıda bahsedilen dualar okunduktan sonra vasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin S.A.V. Mübarek ruhi şeriflerine hediye ediyor gönderiyoruz..

Not : Okumalara başlarken mutlaka niyetinizi ediyorsunuz.. Ve okuma esnasında sadece ve sürekli dileğiniz duanız ney ise onu düşünüyorsunuz..  Bu duanın 7 gün uygulanması gerekmektedir.


DUALARINIZIN DAHA ÇABUK YERİNE ULAŞMASI İÇİN BU KISA ESMAYI 3 DEFA TEKRARLAYIN :

Allahü Teala nın bir meleği vardır .. Bu melek Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse Ya Erhamerrahimin esmasını üç ( 3 ) defa söylerse Bu görevli melek Ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste.. diye nidada bulunur..

3 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN Derseniz  Melekler ona Allah karşındadır ondan ne istersen iste der.

4 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN .. Derseniz arşdaki melekler yaptığınız duaya amin derlermiş.

Konunun geçtiği KAYNAK : Nevevi Ezkar 343..


DUALARIN ÇABUKLAŞMASI İÇİN BAŞKA BİR DUA : 

Umulurki aşağıda verilen dua tertibini okuduğunuzda ettiğiniz dualar ve istediğiniz hacetlere Allahü Teala tarafından daha çabuk icabet edilir..

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bihakki

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi heybeti

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi menzileti,

Bismillahirrahmanirrahim , İrf kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD , HA MİM AYIN SİN KAF , ELİF LAM MİM , ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM .. Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Bi siiril heybeti vel kudreti ve bi sırril ceberuti vel azameti ic al ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef al lı. ( dileğinizi söyleyin ) Yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim.


SÜLEYMAN BİN MUKATİL HZ. Bu dua ile dua edin eğer kabul olmaz ise Allah bana lanet etsin .. Diyerek Bu duanın çok değerli ve keskin olduğunun altını çizmiştir.. 

Dua Hakkında Açıklamalar :

 • Hz. İsa a.s bu mübarek duayı okur ölüleri diriltirdi..
 • Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.. denmiştir.
 • Cenamı hakkın veli kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmuşlardır. ” Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenamı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermez ise ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin..

DUANIN OKUNUŞU :

Bismillahirrahmanirrahim. 

Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. 


SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM . Ayeti ile Duaların Kabulü.

Her türlü dilek için SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM ayeti kerimesini tahareti kamile ve tam itikat ile sabaha doğru kıbleye karşı oturup 1479 defa oku. Okuduktan sonra Cenabu haktan istediğini istirham et.

Bu dua ve metot defalarca denenmiş olup tecrübe edilmiştir..


Reklamlar

31 Comments

 1. İyi günler, ben bişey danışmak istiyorum. Benim mahkemem var ve bu mahkemede haklıyım ama kendini rahat ıfade edemeyen bırı oldugum ıcın, karsı tarafın baskın gelme durumu var. Mahkemede haklı çıkabılmem ıcın okunacak dualar ya da esmalar var mı?

  Beğen

  • Mine hanım iyi günler.. Evet haklı davalarınızda mahkemeden vs. olumlu sonuç alabilmek için dualar tertipler vs. var ancak kaynaklarımı karıştırıp bulmam ve yazmam gerekiyor. Ve genelde de pratik yöntemler değiller yapılması zor tertipler olduğu için pey yayınlamıyorum burada.. Ama zannediyorum web ten araştırma yaparsanız yapabileceğiniz kolay uygulamalar bulabilirsiniz.. Veya esma okumalarına başvurunuz.. Hacet duaları vs. gibi..

   Beğen

  • Ya Vedûd – 20 ADET veya 400 adet Ay saatinde İnsanların sevgisini kazanmak için okuyabilirsiniz..

   veya aşağıda belirtilen esmalardan da istifade edebilirsiniz..

   Ya Râfi’–351.ad. Güneş saati – İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak;
   Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 ad. Güneş saati – İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

   Beğen

 2. ESSALAMUN ALEYKUM..ALLAH RAZI OLSUN.ÇOK GÜZEL BİR HİZMET..YUKARIDA YAZAN AYETLERİ ARAPÇA OLARAK VEREBİLMENİZ MÜMKÜNMÜDÜR…BEN ARAPÇA OKUYARAK HEM DAHA İYİ EZBERLERİM HEM OYLE İÇİME SİNMİŞ OLUR VE FEYZ ALMIŞ OLURUM..TEŞEKKÜR EDERİM TEKRAR ALAH RAZI OLSUN

  Beğen

 3. uzun zamandır istediğim ve yıllardır gece gündüz gerçekleşmesi için dua ettiğim bi dilek var ama artık hemen gerçekleşmesini istiyorum lütfen yardım edin çok etkili mucize gibi bi dua varmı lütfen yardım edin çok istiyorum gerçekleşmesini

  Beğen

 4. benim uzun zamandır yıllardır gerçekleşmesini istediğim bi dileğim var gece gündüz dua ediyorum ama artık hemen gerçekleşmesini istiyorum lütfen çok etkili hatta mucize gibi bi dua varsa bilgilendirin hemen gerçekleşmesini çok istiyorum

  Beğen

  • Selamlar. Anlıyorum sizi bazen hemen gerçekleşmesini istediğimiz dualarımız oluyor. Blogtaki dualar genelde seçilmiş denenmiş güçlü dualardır. Ancak şunu belirtmek isterimki duanın gücü daha çok sizin ettiğiniz duayı nekadar samimiyetle içtenlikle ve titizlikle yaptığınızla alakalı.

   Duanın teshirlerini artıran şeyler öncelikle adetlere ve saatlere dikkat ediniz, yapabiliyorsanız teheccüd vaktinde veya sabah ezanı okunurken secdeye kapanarak duanızı yapmayı deneyin. Yaptığınız dua dan zerre şüphe etmeyin. En güçlü tertipleri yapsanız dahi şüphe ederseniz acaba olacakmı gibi düşünceler kafanızdan geçirirseniz sorun yaşarsınız..

   Rabbim her ne duanız veya sıkıntınız var ise.. Hayırlı ise tez zamanda kabul etsin inşallah.

   Beğen

  • Sevcan hanım Aleykümselam.. efendim sizin için hangi zikir doğrudur demiyelimde sizin neye ihtiyacınız olduğunu konuşalım dilerseniz.. Çünkü hayatımızın her döneminde farklı ihtiyaçlarımız oluyor.. Bir döneminde maddi sıkıntılar yaşıyor ve ona göre bir dua etmemiz gerekirken bazı dönemlerde sağlık bazı dönemlerde de aile sadeti gibi ihtiyaçlarımız için dua etme ihtiyacı duyuyoruz.. Dilerseniz hayatınızda neyin eksikliğini hissediyorsanız o kısmı güçlendirmek yükseltmek için dua seçelim size.. Birde hepimizin ismi ile ilgili esması oluyor.. Bu hayatımızın her döneminde herzaman vird edinebileceğimiz esmalardır.. Bunu bulmak için isminizin ebced değerini bulup esmaların ebced değerindeki karşılığı olan esma sizin esmanızdır..

   Beğen

   • Selam aleyküm kardeşim cevap yazdığın için çok teşekkür ederim. Ama benim bir sorum daha olacak, benim oğlum özünde cok iyi biri ama benden nefret ediyor ,herkesin lafını sözünü diner bana gelince bagrir cagrir sözümü hiç dinlemez ,halbuki kendi parasini harcar gelene gidene hediye alır .sonra ödemeleri bana kalır, ben oğlumu cok seviyorum Her anne gibi onun ilini isterim Allah inandirsin çok dua ediyorum mesela Ayetel kursi cok okurum .verdiğin linke baktım ama fazla bişey anlamadım. Allah rızası için bir duâ öner okuyup sözümü gecireim ,hangi gün okuyayım ve hangi müşteri saatte Allaha emanet olun

    Beğen

    • Ve Aleykümselam efendim .. Anlıyorum sizi bir evladın anneye asilik etmesi hem anneye hemde Allah katında çok yıkıcı çok kırıcı olabiliyor.. Bunun maddi olduğu kadar manevi olarak ta yıkımları vardır malesef.. Öncelikle şunu belirteyim oğlunuzun ne sıkıntısı ne derdi var neden böyle davranıyor tabiki biz bilemeyiz.. Dönem dönem gençler böyle agresifleşebiliyor.. Bu konu uzun uzun konuşulması tartışılması gereken bir konu ancak burası malesef buna imkan vermiyor..
     Size nacizane tavsiye edebileceğim dualar ve yöntemleri aşağıya yazıyorum.. İnanarak ve samimiyetle uygulayınız.. Ve herzamankinden daha yapıcı olup evladınız asi olsa dahi sakın ama sakın beddua etmeyin gücenmeyin.. Unutmayınki siz gücendikçe veya kırıldıkça Allah çocuğunuza hiddetleniyor ve işler daha çok sarpa sarıyor.. Nekadar hoşgörülü olur , gençtir düzelir bilse yapmazdı gibi yapıcı düşünceler içerisinde olup hayır dualarınızı eksik etmez iseniz çocuğunuzun size geri dönüşü okadar hızlanır.. Zor bir süreç kabul ediyorum ama herkesin bir derdi var ise bir imtihanı var ise buda sizin imtihanınız olabilir..
     —————————–

     bu kötü alışkanlıklarını terk etmesi için iki kaşının tam ortasına dikkatlice bakarak ve kesinlikle gözünüzü farklı bir yöne kaydırmadan 51 defa YA RAHMAN C.C. okuyorsunuz. Daha sonra 7 defa bırakmasını istediğiniz alışkanlığını kısaca telkin yolu ile söylüyorsunuz.. Örng. siz asilik yapan oğlunuza Bana asi olma , bana asi olma, bana asi olma diye… veya bırakmasını istediğiniz kötü alışkanlığını huyunu kısa bir kaç kelime ile 7 Defa söylüyorsunuz.. Şayet kişiye gizli yada karşısında okumanız kesinlikle mümkün değil ise kişinin resmine de okunabilir.

     ——————-

     114 defa Ya Cami c.c esmasını jüpiter saatinde ve açık günlerden birinde okumaya gayret edin.. Bu esmayı okurken oğlunuzu kendinize yakınlaştırdığınızı düşünün, size asi olmayan sizin sözünüzden çıkmayan bir evlat olacağını düşünerek çekin buna yoğunlaşın… Bunu yapın mutlaka tavsiye ediyorum. kolay ve etkilidir..

     ——————–

     20 lokma ekmeğe 20 defa Ya Mukıyt Ya Rezzak Birlikte okuyorsunuz.. duanızı niyetinizi yapıp.. Oğlunuza yediriyorsunuz.. Oğlunuz inşallah size karşı sevgisi ve muhabbeti bir haylı artacaktır… 20 lokma ekmeği belki yedirmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz.. bir iki lokma değil çünkü neredeyse yarım ekmek yapıyor 🙂 bu ekmekleri küçük küçük doğrayıp fırında kızartın mesela kıtır ekmek yapın çorbasına doldurun çorba ile birlikte yesin.. yada işte bir yolunu bulursunuz siz..

     —————-
     1 bardak suya veya tatlı birşeyin üzerine 786 kere besmele okuyup oğlunuza içirin yada yedirin.. duanızı niyetinizi yapmayı unutmayın..

     ———-

     Bunların haricinde buraya tıklayın ilgili sayfadaki esmaları inceleyin.. oradan uygun esmaları seçebilirsiniz.. https://duakitabi.wordpress.com/2015/05/19/esmaul-husna-okuma-cetveli-saatleri-ve-gunleri/

     Beğen

 5. Selamunaleykum yukarıda verdiğiniz dua için her okunuşta besmele cekmemizmi gerekiyor yoksa bisefer ceksek yeterlimi (şu duayı kasteetim)ISA aleyh selamin ölüleri bile diriltigi dua için sordum birde ben sabah namazını camide biliyorum ama namazdan sonra camide kalıp bu duayı okuma imkânı olmuyo ise gitmek gerekiyordu yada camide kalma olasılığı olmuyo yola giderken oluşan olmazmi böyle bir imkân yokmu acaba teşekkür ederim

  Beğen

  • Ve aleykümselam Erol bey… Evet erol bey besmele çekmek gerekiyor.. Sabah namazını camide kılıp bu tertibi camide yapmanız nur ala nur olur.. Bu tür detaylar duayı güçlendirmek ve kabul olma olasılığını yükseltmek için yapılır.. Örneğin açık günleri tercih etmekte, belli sayıda çekmek ve belli saatlere dikkat etmekte aynı şey.. Edilen duaya nekadar çok özenir genel dua kurallarına ve tertibin kaidelerine uyarsak okadar verim alırız.. Yoksa bunlardan birini yapmadık asla kabul olmaz diye birşey söylenemez.. Sizin sorduğunuz soruda da böyle.. imkanınız varsa camide yapın.. imkanınız varsa evinizde kılın ve namazdan sonra oturup yapın. Dahada imkanınız yoksa yolda, işte vs. yapabilirsiniz.. Dua lar Allaha bir yakarış bir dilekçedir.. Kabul edilmez yada net bir şekilde böyle yaparsan kesin kabul olur diye birşey söylemek doğru olmaz.. Böyle durumlarda kalbinizin sesini dinleyin.. yeterki duanızda samimi ve içten olun kesinlikle şüphe etmeyin duanızdan.. Selamlar saygılar..

   Beğen

 6. Salam.Men Bakuden yaziram.Yillar oldu ama hala iş ariyorum.Cok onemli insanlar da ellerinde geleni edirler ama birturlu işim olmur.Sebebini men de bilmirem.Buyu dediler bozdurduk ama yine de olmur.Nolur bir dua deyin mene.Menim uzumu gulduren,bu derdden kurtaracaq bir dua.Cok guclu bir dua…cox yorgunam cunki:(

  Beğen

  • Semra hanım umarım tez zamanda sizin için en hayırlı olan işi bulur ve çalışırsınız..

   Büyü var bozdurduk vs. gibi işlemlere birdaha mümkünse girmeyin veya kime ne yaptırdınız bilmiyorum ama para ile bu işleri yapan ve yardım ettiğini söyleyen kişilerede itibar etmeyiniz.. 1 düzeltir 5 bozarlar malesef…

   Blogun ilgili bölümlerini inceleyip.. iş için , rızık için olan duaları ve esmaları okuyabilir verilen tertipleri yapabilirsiniz.. Veya iş bulmak niyeti ile hacet duaları var bu niyetiniz için yapın okuyun bu duaları..

   Eminim çok işinize yarayacaktır.. Birde psikolojik olarak toparlanmaz yenilenmez ve güçlendirmezseniz kendinizi size kimse yardım edemez.. Önce siz kendinize değer verip yardım edeceksini.. sonra insanlar ve esmalar dualar size yardım edece.. Burada kilit nokta sizsiniz.. Pozitif olun ve pozitif düşünün..

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s